Categorie Business en studie

Loopbaanplan schrijven

Leestijd: 3 minuten Een loopbaanplan is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in je loopbaanontwikkeling. Een goed opgesteld loopbaanplan kan helpen om je doelen te bereiken, de juiste keuzes te maken en jezelf te ontwikkelen. Maar hoe begin je…

Pitch

Leestijd: 2 minuten Een pitch is een korte presentatie van uw idee, product of dienst, die bedoeld is om de interesse van de luisteraar te wekken en hen te overtuigen om verder te willen praten of zelfs te investeren. Maar…

CEO

Leestijd: 3 minuten CEO staat voor Chief Executive Officer, wat in het Nederlands wordt vertaald als Algemeen Directeur of CEO. Het is de hoogste functie binnen een bedrijf en de persoon die deze functie bekleedt, heeft over het algemeen de…

Google Analytics

Leestijd: 3 minuten Google Analytics is een gratis tool van Google die ontworpen is om de bezoekersstroom op een website in kaart te brengen en te analyseren. Het is één van de meest populaire en meest gebruikte analyse-tools op het…

Deming-cirkel

Leestijd: 3 minuten De Deming-cirkel, ook wel PDCA-cirkel genoemd, is een model dat wordt gebruikt voor verbetering van processen. Het model bestaat uit 4 stappen: Plan, Do, Check en Act. In de eerste stap wordt gepland hoe een proces verbeterd…

5C’s-model

Leestijd: < 1 minuten (Company, Customers, Competitors, Collaborators, Climate) Het 5C’s-model is een model dat wordt gebruikt om de externe omgeving van een bedrijf te analyseren. Het model identificeert 5 factoren die van invloed zijn op de prestaties van een…

7S-model

Leestijd: < 1 minuten (Strategie, Structure, System, Skills, Staff, Style, Shared values) Het 7S-model is een model dat wordt gebruikt om de interne organisatie van een bedrijf te analyseren. Het model identificeert 7 factoren die van invloed zijn op de…

Ansoff-matrix

Leestijd: 3 minuten De Ansoff-matrix is een model dat wordt gebruikt om de groeistrategie van een bedrijf te analyseren. Het model helpt bedrijven om keuzes te maken tussen marktontwikkeling, marktdiversificatie, productontwikkeling en productdiversificatie. Het model wordt vaak gebruikt in strategische…

Porters Five Forces-model

Leestijd: < 1 minuten Het Five Forces-model van Porter is een model dat wordt gebruikt om de concurrentiekracht in een specifieke markt te analyseren. Het model identificeert vijf krachten die van invloed zijn op de concurrentie in een markt: de…

SWOT-analyse

Leestijd: < 1 minuten (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) De SWOT-analyse is een model dat wordt gebruikt om de interne en externe factoren van een bedrijf te analyseren. Het model identificeert de krachten (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats)…