Leestijd: 3 minuten

De Deming-cirkel, ook wel PDCA-cirkel genoemd, is een model dat wordt gebruikt voor verbetering van processen. Het model bestaat uit 4 stappen: Plan, Do, Check en Act. In de eerste stap wordt gepland hoe een proces verbeterd kan worden, in de tweede stap wordt de verbetering geïmplementeerd, in de derde stap wordt het proces geanalyseerd en geëvalueerd en in de vierde stap worden de verbeteringsacties doorgevoerd. Het model is ontwikkeld door W. Edwards Deming in de jaren 40 van de 20e eeuw (Wikipedia, 2022).

Deming-cirkel
Door SanderSpek, CC BY-SA 3.0, Koppeling

Hoe werkt het?

De Deming-cirkel, ook bekend als kwaliteitscirkel of PDCA-cyclus, is ontwikkeld door William Edwards Deming en is een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing.

Het technische proces beschrijft vier activiteiten: PLAN, DO, CHECK en ACT, die zorgen voor een betere kwaliteit en een continu proces van verbetering. Deze activiteiten zijn gebaseerd op het wetenschappelijke proces en stellen elke medewerker in staat om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Management analyseert de hoger gelegen processen, de directie de primaire bedrijfsprocessen.

Plan

De eerste stap van de Deming-cirkel is het plannen. Hierbij kijkt u naar de huidige werkzaamheden en stelt u doelen vast voor verbeteringen. Tijdens het plannen bepaalt u ook welke verbeteringen u wilt doorvoeren en hoe u deze wilt uitvoeren. Hierbij is het belangrijk om de verbeteringen realistisch en haalbaar te houden. Bovendien is het belangrijk om te kijken naar de mogelijke gevolgen en uitdagingen die u tijdens de uitvoering van de verbeteringen kunt tegenkomen.

Do

De tweede stap van de Deming-cirkel is het uitvoeren van de geplande verbeteringen. Dit gebeurt in een gecontroleerde proefopstelling. Hierbij moet u zorgen voor een zorgvuldige uitvoering van de verbeteringen, zodat de resultaten betrouwbaar zijn. Ook is het belangrijk om te zorgen voor een goede opvolging en registratie van de verbeteringen, zodat u achteraf de resultaten goed kunt analyseren.

Check

De derde stap van de Deming-cirkel is het meten van de resultaten van de verbeteringen. Hierbij vergelijkt u de huidige situatie met de oorspronkelijke situatie en toetst u deze aan de vastgestelde doelen. Hierbij kunt u onder andere gebruikmaken van verschillende analysemethoden, zoals SWOT-analyse of Pareto-analyse. Het is belangrijk om te zorgen voor een zorgvuldige analyse, zodat u inzicht krijgt in de effectiviteit van de verbeteringen en of deze op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Act

De laatste stap van de Deming-cirkel is het bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. Hierbij past u eventueel de verbeteringen aan, op basis van de gevonden resultaten, zodat u steeds dichter bij de vastgestelde doelen komt. Het is belangrijk om te zorgen voor een adequate aanpassing, zodat u steeds dichter bij de verbetering van de kwaliteit komt. Bovendien is het belangrijk om de resultaten goed vast te leggen, zodat u achteraf kunt analyseren en leren van de uitgevoerde verbeteringen.

De geschiedenis

De Deming-cirkel is gebaseerd op de verbetercirkel van Walter A. Shewhart en wordt ook wel de shewhart-cirkel genoemd. Vaak wordt beweerd dat Deming de term ‘Study’ vervangen heeft door ‘Check’, maar dit is onjuist. Deze verandering is door een Japanner doorgevoerd. De Deming-cirkel is een belangrijk onderdeel van lean manufacturing en Six Sigma.

Waar moet je op letten?

  • Stel voor verbeteringen duidelijke doelstellingen vast.
  • Voer verbeteringen uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • Meet het resultaat en vergelijk dit met de oorspronkelijke situatie en de doelstellingen.
  • Pas aan op basis van de gevonden resultaten.

Samenvatting

De Deming-cirkel is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. Het beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. Het is gebaseerd op het wetenschappelijke proces en stelt elke medewerker in staat om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Belangrijke punten om op te letten zijn het stellen van doelstellingen, uitvoeren van verbeteringen in een gecontroleerde proefopstelling, meten van resultaten en aanpassen op basis daarvan. De Deming-cirkel is een belangrijk onderdeel van lean manufacturing en Six Sigma en is ontwikkeld door William Edwards Deming, gebaseerd op de verbetercirkel van Walter A. Shewhart.