Kunststroming Expressionisme

Leestijd: < 1 minuten

Expressionisme is een kunststroming die ontstond aan het begin van de 20ste eeuw in Duitsland en Oostenrijk. Het kenmerkt zich door de nadruk op emotie en gevoel, en de weergave van de innerlijke ervaring van de kunstenaar in plaats van de objectieve werkelijkheid. De kunstenaars van deze stroming wilden hun persoonlijke emoties en gevoelens uitdrukken in hun werken, vaak in een vervormde of abstracte vorm.

Expressionistische kunstenaars gebruikten vaak intense kleuren, grote contrasten en vervormde vormen om hun emoties en gevoelens uit te drukken. De stijl was vaak dramatisch en intens, en de kunstenaars wilden de kijker aansporen om zich te identificeren met hun werk.

Populaire kunstenaars van deze stroming zijn onder andere Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Egon Schiele en Emil Nolde. Zij maakten bekende werken zoals Kirchner’s “Street, Berlin” en Schiele’s “Self-portrait with Physalis”.

De geschiedenis van het expressionisme is die van een reactie tegen de materialistische en technologische samenleving van de vroege 20ste eeuw. De kunstenaars wilden hun emoties en gevoelens uitdrukken in hun werken in plaats van de objectieve werkelijkheid te weergeven. Dit leidde tot een nieuwe manier van kijken naar de wereld en de kunst.

Bekende werken uit deze stroming zijn onder andere Kirchner’s “Street, Berlin” en Schiele’s “Self-portrait with Physalis”, Nolde’s “Sunflowers” en “Under the Trees”, Kandinsky’s “Composition VII” en “Composition VIII”. Deze werken zijn nu wereldberoemd en hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de kunst.

Expressionisme heeft een grote invloed gehad op de kunstwereld en heeft geleid tot vele andere kunststromingen. Het heeft kunstenaars aangemoedigd om hun emoties en gevoelens uit te drukken in hun werken, en heeft geleid tot een nieuwe manier van kijken naar de kunst.