Psychologisch contract

Leestijd: 3 minuten

Een psychologisch contract is een ongeschreven overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en rechten van beide partijen. Het is een subjectief en onbewust proces waarbij werknemers verwachtingen hebben over wat ze van hun werkgever kunnen verwachten en wat ze van hen verwachten. Dit proces kan leiden tot een gevoel van loyaliteit en motivatie bij de werknemer.

Hoe werkt het?

Het psychologisch contract begint met de wervings- en selectieprocedure. Tijdens deze fase geven werkgevers vaak informatie over het bedrijf, de werkomgeving en de verwachtingen. Dit helpt werknemers om hun verwachtingen te vormen over het werk en hun relatie met de werkgever. Tijdens de inwerkperiode zullen werknemers verder leren over de organisatie en hun rol binnen deze organisatie, en hun verwachtingen zullen zich verder vormen.

Het psychologisch contract kan ook worden beïnvloed door interne en externe factoren, zoals veranderingen in het bedrijf, veranderingen in de economie of veranderingen in de persoonlijke situatie van de werknemer. Dit kan leiden tot een verstoring van het psychologisch contract en kan leiden tot ontevredenheid, demotivatie of zelfs verloop van de werknemer.

De geschiedenis van het psychologisch contract

Het begrip psychologisch contract werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 60 door de psycholoog Argyris. Hij stelde dat er een ongeschreven overeenkomst bestaat tussen werkgever en werknemer,die niet alleen gebaseerd is op formele arbeidsovereenkomsten, maar ook op de verwachtingen en verantwoordelijkheden die beide partijen hebben. Sindsdien is het begrip verder ontwikkeld en geanalyseerd door tal van psychologen en managementdeskundigen.

Belangrijke punten om op te letten bij het beheer van een psychologisch contract

Er zijn een aantal belangrijke punten om op te letten bij het beheer van een psychologisch contract. Hieronder staan enkele van de belangrijkste:

  • Communicatie: Zorg ervoor dat er een open communicatie is tussen werkgever en werknemer, zodat verwachtingen duidelijk zijn en eventuele problemen snel kunnen worden opgelost.
  • Transparantie: Wees transparant over veranderingen in het bedrijf en hoe dit van invloed kan zijn op het psychologisch contract.
  • Flexibiliteit: Wees flexibel en bereid om aanpassingen te maken aan het psychologisch contract als de situatie verandert.
  • Waardering: Laat werknemers weten dat hun inzet wordt waardeerd door bijvoorbeeld het geven van complimenten of een bonus.

Samenvatting: Hoe werkt een psychologisch contract?

Een psychologisch contract is een ongeschreven overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en rechten van beide partijen. Het is een subjectief en onbewust proces dat kan leiden tot een gevoel van loyaliteit en motivatie bij de werknemer. Het begint met de wervings- en selectieprocedure en kan worden beïnvloed door interne en externe factoren. Belangrijk is dat er open communicatie is, transparantie, flexibiliteit en waardering. Het begrip psychologisch contract werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 60 door de psycholoog Argyris.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een psychologisch contract een dynamisch proces is dat continu kan veranderen en aangepast moet worden. Een werkgever moet proactief zijn in het beheer van het psychologisch contract door regelmatig te communiceren met werknemers over hun verwachtingen en om te gaan met veranderingen in de organisatie. Aan de andere kant moeten werknemers zich bewust zijn van hun eigen verwachtingen en bereid zijn om aanpassingen te maken als de situatie verandert.

Het is ook belangrijk om op te merken dat een psychologisch contract niet alleen van invloed is op de werknemer, maar ook op de organisatie als geheel. Werknemers die een positief psychologisch contract ervaren, zullen meer betrokken zijn bij hun werk, meer gemotiveerd zijn en minder geneigd zijn om het bedrijf te verlaten. Dit kan leiden tot een verbetering van de productiviteit, een vermindering van verloop en een verbetering van de overall prestaties van de organisatie.

In samenvatting, een psychologisch contract is een ongeschreven overeenkomst tussen werkgever en werknemer die kan leiden tot een gevoel van loyaliteit en motivatie bij de werknemer. Het is een dynamisch proces dat continu moet worden aangepast en beheerd, en kan leiden tot positieve effecten voor zowel de werknemers als de organisatie als geheel.