Leestijd: < 1 minuten

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) De SWOT-analyse is een model dat wordt gebruikt om de interne en externe factoren van een bedrijf te analyseren. Het model identificeert de krachten (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van een bedrijf. Het model wordt vaak gebruikt in het ontwikkelen van een marketingstrategie of in de overweging van een nieuwe zakelijke kans. Het model is ontstaan in de jaren 60 van de 20e eeuw.