Leestijd: < 1 minuten

(H): Waterstof is het lichtste en meest voorkomende element in het universum. Het bestaat uit één proton en één elektron. In Latijn heet waterstof “hydrogenium”. De naam is afgeleid van het Griekse “hydro” (water) en “genes” (geboren), omdat waterstof in 1766 voor het eerst werd afgescheiden uit water door de scheikundige Henry Cavendish.